• 20180505_113935354_iOS.jpg
 • 20180506_031657260_iOS.jpg
 • 20180506_031659919_iOS.jpg
 • 20180506_031702685_iOS.jpg
 • 20180506_031711137_iOS.jpg
 • 20180506_031713958_iOS.jpg
 • 20180506_031716479_iOS.jpg
 • 20180506_031719110_iOS.jpg
 • 20180506_031728899_iOS.jpg
 • 20180506_031731451_iOS.jpg
 • 20180506_031734830_iOS.jpg
 • 20180506_031742674_iOS.jpg
 • 20180506_031745257_iOS.jpg
 • 20180506_031747728_iOS.jpg
 • 20180506_031750164_iOS.jpg
 • 20180506_031752923_iOS.jpg
 • 20180506_031755654_iOS.jpg
 • 20180506_031758801_iOS.jpg
 • 20180506_031808430_iOS.jpg
 • 20180506_031810988_iOS.jpg

6.000 USD / 1 NĂM ĐỦ CHO CON BẠN CẢ TIỀN HỌC, ĂN, Ở TẠI ĐỨC

Với mức đầu tư 500 euro/tháng bạn có thể cho con du học tại Đức từ cấp 3, đại học và thạc sỹ tại Đức.
Đối với Du học nghề, con bạn có cơ hội làm việc và hưởng lương ngay trong thời gian học từ 700-900 euro/tháng.

Hãy nghĩ đến tương lai con cái của bạn ngay từ bây giờ để con có điều kiện học tập, làm việc và định cư ở Đức hoặc bất kỳ nước Châu Âu nào.
Hãy liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết:
* Gửi Comment ngay dưới nội dung này
* Gửi tin nhắn qua Mesenger/ Inbox
* Gọi điện, nhắn tin qua Whatsapp/ Viber: +79653606868
* Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.